Redogörelse för användning av stipendier

Stipendiaten bör inom ett år av att stipendiet har betalats ut ge en skriftlig redogörelse över användningen av stipendiet. Om det är fråga om en finansiering över flera år bör redogörelsen tillhandahållas senast inom fem år av att stipendiet har lyfts.

Elektronisk redogörelse över användningen av stipendiet

Redogörelsen över användningen av stipendiet görs via stipendieprogrammet. Det elektroniska programmet är tillgängligt året om.

Gör en elektronisk redogörelse