Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö edistää tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia tutkijoille sekä tieteellisille instituutioille ja laitoksille.


Säätiön vuotuinen apurahahaku järjestetään tammi-helmikuussa.

Sähköinen apurahajärjestelmä

Yleistä

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö perustettiin vuonna 1935 ja säätiö vietti 75-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2010. Koko toimintansa ajan säätiön tehtävänä on ollut edistää tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia tutkijoille sekä tieteellisille instituutioille ja laitoksille.

Säätiön pohjarahasto koostuu Ella ja Georg Ehrnroothin testamenttaamasta ja lahjoittamasta omaisuudesta. Säätiön toiminnan aikana tapahtuneen omaisuuden positiivisen arvonkehityksen ansiosta pohjarahaston arvo on noussut huomattavasti. Säätiö jakaa vuotuisesti apurahoja noin 2 miljoonan euron edestä.

Säätiöstä

Säätiöstä

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö perustettiin vuonna 1935. 

Apurahan hakeminen

Apurahan hakeminen

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain avustuksia tieteelliseen tutkimukseen.

Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat

Tiedot viimeisimmistä myönnetyistä apurahoista. 

Yhteydenottokuvake

Yhteystiedot

Säätiön asiamies vastaa apurahoja koskeviin kysymyksiin. 

Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on alusta asti ollut suomalaisen tieteen ja kulttuurin tukeminen. Ella Ehrnroothin 26. lokakuuta 1935 päivätyn säädekirjan mukaan säätiön tarkoituksena on "edistää tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa ja tässä mielessä käytettävissä olevin varoin auttaa tiedemiehiä ja kirjallisella alalla toimivia henkilöitä tai tukea tieteellisiä instituutioita ja laitoksia".

Säätiön toimintaperusteet ovat sen koko toiminnan aikana pysyneet samoina. Tukea jaetaan ensisijaisesti Suomen kansalaisille tai Suomessa toimiville tutkijoille, instituutioille ja laitoksille säätiölle lähetetyn hakemuksen pohjalta. Säätiö pyytää asiantuntijoilta lausuntoa tuen jakamiseen.

Ehrnrooth-säätiöt

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö on yksi neljästä Ehrnrooth-säätiöstä. Ehrnrooth-säätiöt ovat merkittäviä suomalaisen tieteen ja kulttuurin tukijoita, jotka jakavat vuosittain apurahoja yli kuuden miljoonan euron arvosta. Muut säätiöt ovat:

Ehrnroothien säätiöiden yhteinen arvo on tänä päivänä runsaat 300 miljoona euroa. Yhdessä nämä säätiöt mahdollistavat sen, että Suomen jo korkealuokkaisen tutkimustyön myönteinen kehitys voi jatkua.