Stipendiernas syfte

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar i första hand ut stipendier till unga personer som doktorerat. Stipendier kan även medges för att slutföra en doktorsavhandling inom vetenskapsgrenar som stiftelsen stöder. Då är en skriftlig rekommendation från handledaren önskvärd.


Utdelningsgrunder

När man ansöker om stipendier ska man följa anvisningarna nedan. Särskilt ber vi att man beaktar följande allmänna principer:

  • Under tiden för forskningen ska man ta tjänstledigt (i alla fall delvis).

  • Unga forskare står i förtur.

  • Stipendier delas främst ut till ansökande som redan doktorerat.

  • Med ansökan ska bifogas uppgifter om stöd som ansökts om eller beviljats på annat håll.

  • I regel beviljas inte stöd för kongressresor eller anskaffning av apparater eller material.

  • Stipendier delas endast ut till sådana sökande som inte får “forskarlön”.

Stipendiets summa och varaktighet

Ett helårsstipendium för doktorander är 26 000 euro och 31 000 euro för postdoktorala forskare.
Stipendier kan även delas ut för 2-3 år.

Läs mera om ansökan