Årliga stipendier

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar årligen ut stipendier till förmån för vetenskaplig forskning. Stiftelsen delar i första hand ut stipendier till unga forskare som doktorerat och för slutförandet av doktorsavhandlingar. Ansökningstiden löper från januari-februari årligen.

Stödda forskningsgrenar och forskning

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Stipendier beviljas inte till medicinsk forskning eller de vetenskapsgrenarna som omfattas av Magnus Ehrnrooths stiftelse, det vill säga matematik, fysik och kemi (inklusive biokemi och medicinsk kemi).

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar i första hand ut stipendier till unga personer som doktorerat och för slutförandet av doktorsavhandlingar. Stipendier delas inte enbart för anskaffning av apparater, tryckkostnader eller kongressresor.

Syfte

Beslut om stipendier och betalningstid

Beslut om beviljande av stipendier kommer senast
under juni månad. Stipendierna kan lyftas från och med juni. Stipendiaternas namn och de mottagna summorna publiceras på stiftelsens hemsidor.

Ansökningstid och ansökan

Stiftelsen delar ut stipendier årligen. Ansökningstiden löper från januari till februari. Ansökan görs på en elektronisk blankett som finns på dessa webbsidor. Ansökningsblanketten är tillgänglig från början av januari.