Utlåtanden som bilagor till stipendieansökning

Utlåtanden om stipendiesökare ges via webbtjänsten för utlåtanden. Inlämningstiden för utlåtanden börjar nästa gång 1.1.2022 och slutar 28.2.2022.

Elektroniskt rekommendationssystem

Utlåtanden ges via det elektroniska systemet för rekommendationer. Utlåtanden som getts via post, e-post eller fax godkänns inte. Utlåtanden behandlas konfidentiellt och de returneras inte.

För givare av utlåtanden

Utlåtanden ges i webbtjänsten för givare av utlåtanden. Tiden för lämnande av utlåtanden börjar 1.1.2022 och slutar 28.2.2022. Givande av utlåtandet förutsätter att man registrerar sig som användare för tjänsten. Man kan lägga till nya utlåtanden och dessutom redigera och skriva ut tidigare rekommendationer. Rekommendationer kan redigeras ända till 28.2. 

Rekommendationer behandlas konfidentiellt. Sökande av stipendier eller andra givande av utlåtanden har inte tillgång till utlåtanden som ni har lämnat in.