Lausunnot apurahahakemuksen liitteeksi

Lausunnot apurahan hakijoista annetaan lausunnonantajan verkkopalvelussa. Suositusten jättöaika alkaa seuraavan kerran 1.1.2020 ja päättyy 29.2.2020.

Sähköinen suositusjärjestelmä

Lausunnot annetaan sähköisen suositusjärjestelmän kautta. Postitse, sähköpostilla tai faksilla lähetettyjä lausuntoja ei hyväksytä. Lausunnot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä palauteta.

Lausunnonantajalle

Lausunnot annetaan lausunnonantajan verkkopalvelussa. Suositusten jättöaika alkaa 1.1.2020 ja päättyy 29.2.2020.

Sähköisesti tehtyä suositusta ei tarvitse erikseen lähettää postitse. Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Voitte lisätä uusia suosituksia sekä muokata ja tulostaa aikaisemmin antamianne suosituksia. Suositukset ovat muokattavissa 29.2. saakka.

Suositukset käsitellään luottamuksellisesti. Apurahan hakijoilla tai muilla lausunnonantajilla ei ole pääsyä antamiinne lausuntoihin.