Apurahojen tarkoitus ja tuettavat alat

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti tohtoriksi väitelleille nuorille henkilöille. Apurahat ovat tieteellistä jatkotutkimusta varten. Apurahaa voidaan myöntää myös väitöskirjan loppuun saattamista varten säätiön tukemilla aloilla. Tällöin työnohjaajan kirjallinen suositus on toivottava.

Jakoperusteet

Apurahaa hakiessa ja käytettäessä on noudatettava alla olevia ohjeita. Erityisesti pyydämme huomioimaan seuraavat yleiset periaatteet:

  • Tutkimuksen ajaksi on otettava virkavapaata (ainakin osittain).

  • Nuoret tutkijat ovat etusijalla.

  • Apurahaa jaetaan ensisijaisesti jo tohtoriksi väitelleille hakijoille.

  • Hakemukseen tulee liittää ilmoitus samaa tutkimusta varten muualta haetusta tai saadusta apurahasta.

  • Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä kongressimatkoja tai laite- ja materiaalihankintoja varten.

  • Apurahaa myönnetään ainoastaan sellaisille hakijoille, jotka eivät saa "tutkijan palkkaa".

Apurahan suuruus ja kesto

Kokovuotinen työskentelyapuraha on 26 000 euroa väitöskirjan tekijöille ja 31 000 euroa väitelleille tutkijoille. 

Apurahaa voidaan myöntää myös 2−3 vuodeksi. 

Lue lisää hakemisesta