Apurahan hakeminen

Vuoden 2022 hakuaika alkaa 1.1.2022 ja päättyy 28.2.2022.


Hakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle. Hakulomake on käytössä tammikuun alusta lähtien. 


Hakemuslomake ja tarvittavat liitteet täytetään nettipalvelussa. Säätiö ei vastaanota postitettuja hakemuksia. Ainoastaan ne hakemukset käsitellään, joiden hakemuslomake lähetetään sähköisessä muodossa ennen hakuajan päättymistä.

Hakulomakkeen täyttäminen

Nettipalveluun liitetään tiedostoliitteenä ansioluettelo sekä korkeintaan kolme sivua pitkä tutkimussuunnitelma. Liitteissä tulee olla tietoa hakijan aikaisemmasta toiminnasta, julkaisuluettelo ja tutkimushankkeen kustannusarvio. Julkaisuja ei tarvitse liittää.

Hakemuslomake tulee täyttää vain yhtenä kappaleena myös silloin, kun kyseessä on työryhmän apurahahakemus. Siihen liitetään sähköisesti nettipalvelussa kaikkien jäsenten ansioluettelot. Hakemuksessa tulee myös mainita työryhmän yhteyshenkilö.

Kohdassa "perustelut apurahan saamiselle" hakijan tulee lyhyesti selvittää tutkimuksen tavoitteita ja menetelmiä sekä odotettavissa olevien tulosten merkitystä ja mahdollisia soveltamismahdollisuuksia.

Hakemus tulee lähettää nettipalvelun kautta säätiölle ennen hakuajan päättymistä. Lausunnot annetaan sähköisen suositusjärjestelmän kautta.

Myöhästyneitä hakemuksia ja lausuntoja ei oteta käsiteltäväksi.

Lue lisää sähköisestä suositusjärjestelmästä