Säätiö tieteen ja kirjallisuuden rahoittajana

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö on perustettu vuonna 1935 edistämään tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa apurahojen ja avustusten avulla. Viimeisten vuosikymmenten aikana apurahasäätiö on saanut yhä merkittävämmän roolin tieteellisen tutkimuksen ja kirjallisen toiminnan rahoittajana.

Tausta

Maalaus Ella ja Georg Ehrnroothista

Varatuomari ja vuorineuvos Georg Ehrnrooth laati 7. toukokuuta 1935 määräyksen, jonka mukaan perustettaisiin itsenäinen säätiö. Vuorineuvoksetar Ella Ehrnrooth vahvisti 26. lokakuuta 1935 säädekirjan, mikä johti siihen, että 5. joulukuuta samana vuonna Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö saavutti juridisen aseman säätiönä. 

Hallitus koostuu Ehrnroothin suvun jäsenistä sekä Helsingin yliopiston professoreista. Hallitustyötä on aina säätiön perustamisesta saakka leimannut jatkuvuus. Hyvä esimerkki tästä on se, että säätiöllä on ollut ainoastaan seitsemän hallituksen puheenjohtajaa 85 toimintavuotensa aikana.

Viimeisten vuosikymmenten aikana säätiö on saanut yhä merkittävämmän roolin tieteellisen tutkimuksen ja kirjallisen toiminnan rahoittajana.

Toimintansa alussa säätiö jakoi vain muutamia apurahoja ja palkintoja, kun taas vuonna 2019 avustuksia jaettiin säätiön toimesta 88 henkilölle runsaan 2,1 miljoonan arvosta. Pitkälti yli tuhat ihmistä on jo saanut apurahaa Ella ja Georg Ehrnroothin säätiöltä.

Säätiö alkoi 1990-luvun aikana suosia yhä voimakkaammin kirjallista ja kulttuurihistoriallista sekä biologista tutkimusta. Vastuu "kovien" luonnontieteiden parissa tehtävästä tutkimuksesta siirrettiin selvästi Magnus Ehrnroothin säätiölle. Tämän jaon sekä käytettävissä olevien varojen lisääntymisen ansiosta säätiön merkitys suomalaiselle tutkimukselle, erityisesti humanistisissa oppiaineissa, yhteiskuntatieteissä ja biologisissa tieteissä, jatkaa kasvamistaan.

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme Hyvää säätiötapaa.

Tarkoitus

Historiikki

Juhlistaakseen 75 toimintavuottaan Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö päätti dokumentoida toimintansa historiikin muodossa. Historiikin on kirjoittanut fil. toht. Peter Stadius ja se kattaa vuodet 1935−2010. Historiikki julkaistaan ruotsiksi ja suomeksi. Historiikin nimi on "Tieteen ja kirjallisuuden puolesta", ja se sisältää monipuolista tietoa säätiöstä. Lukija voi muun muassa tutustua siihen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa säätiö perustettiin sekä siihen, mitä säätiö on merkinnyt suomalaiselle tieteelle ja kirjallisuudelle.

Lisäksi lukija voi seurata apurahasäätiön positiivista kehitystä aina näihin päiviin saakka. Säätiön talouden positiivinen kehitys on antanut sille yhä tärkeämmän roolin suomalaisen tieteen rahoituksessa.

Mikäli olet kiinnostunut historiikista, voit tilata sen säätiön asiamieheltä.

Yhteystiedot