Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiölle vuoden kuluessa siitä, kun apuraha on nostettu. Mikäli kyse on monivuotisesta rahoituksesta, tulee selvitys antaa viimeistään viiden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta.

Sähköinen selvitys apurahan käytöstä

Selvitys apurahan käytöstä tehdään sähköisen apurahaohjelman kautta. Sähköinen ohjelma on auki koko vuoden.

Tee sähköinen selvitys