Vuosittain jaettavat apurahat

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö jakaa vuosittain avustuksia tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti tohtoriksi väitelleille nuorille tutkijoille ja väitöskirjan loppuunsaattamiseksi. 

Hakuaika on vuosittain tammi–helmikuussa.

Tuettavat tieteenalat ja tutkimus

Säätiön tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa. Apurahoja ei myönnetä läketieteen aloille eikä niille aloille, jotka Magnus Ehrnroothin säätiö kattaa, eli matematiikan, fysiikan ja kemian aloille (mukaan luettuna biokemia ja lääketieteellinen kemia).

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti tohtoriksi väitelleille nuorille tutkijoille ja väitöskirjan loppuunsaattamiseksi. Avustuksia ei myönnetä laitehankintoihin, painamiskustannuksiin tai pelkkiin kongressimatkoihin.

Tarkoitus

Apurahojen päätökset ja maksamisajankohta

Apurahojen myöntöpäätökset tulevat viimeistään kesäkuun aikana. Myönnetty apuraha on nostettavissa kesäkuusta alkaen. Apurahan saajien nimet ja apurahasummat julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Hakuaika ja hakeminen

Säätiö myöntää apurahoja vuosittain. Hakuaika on tammi–helmikuussa. Hakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy näiltä verkkosivuilta. Hakulomake on käytössä tammikuun alusta lukien.