Grants awarded in recent years

The Ella and Georg Ehrnrooth Foundation provides grants and scholarships each year. Over a thousand people have already received a grant from The Ella and Georg Ehrnrooth Foundation for scientific research or writing.

 

2022

In 2022, 92 grants were awarded. Grants totaled 2 039 500 euros. A total of 779 applications were received by the deadline. The grants requested totaled 20 090 783 euro.

Doctor of Philosophy, Nutrition FOLASADE ABIOLA ADEBAYO ǀ 15.500

University of Helsinki

Post doctoral research: Is the improved vitamin D status in Finland followed by a decreased incidence of diseases in the general population?

 

Doctor of Science PETRI ALA-LAURILA ǀ 5.000

University of Helsinki

enTRAIN Vision ITN (International Training Network) Summer School and Annual Consortium meeting

 

PhD in Computer Science KHALID ALNAJJAR ǀ 15.500

University of Helsinki

Modelling Conversational Artificial Intelligence with Intent and Creativity

 

ARBETSGRUPP PROMOTIONENS JUBELÅR 2023 ǀ 75.000

Helsingfors universitet

För forskning, evenemang och synlighet i samband med Promotionens jubelår 2023

 

MA in sociology IULIIA AVGUSTIS ǀ 26.000

University of Oulu

Smartphone use by young adults: intrusive and collaborative practices in face-to-face encounters

 

FM SOFIA BJÖRKLÖF ǀ 13.000

Helsingin yliopisto

Eteläkarjalaisten murteiden vaikutus itäisen Suomenlahden itämerensuomen varieteettien sanastoon

 

FM JULIA BURMAN ǀ 11.300

Helsinki

Tutkimusmateriaalin saattaminen käyttökuntoon, prof. Aira Kemiläisen arkiston järjestäminen

 

Filosofian maisteri MERVI DE HEER ǀ 3.000

Turun yliopisto / Uppsala Universitet

Uralilaisen kielikunnan ajoittaminen kielikontaktien ja laskennallisten fylolingvistiikan menetelmien avulla. Väitöskirjan viimeistely.

 

Master's degree in Psychology JENNIFER DE PAOLA ǀ 31.000

University of Helsinki

Drawing as a method to explore social representations of children’s happiness

 

professor, rektor emeritus GUSTAV DJUPSJÖBACKA ǀ 20.000

Nationalbiblioteket

för redaktionsarbetet vid den kritiska sammelutgåvan av Jean Sibelius samlade verk vid Nationalbiblioteket

 

DERYA DURAN ǀ 15.500

University of Jyvaskyla

This project explores interaction between Finnish supervisors and international students in online PhD supervision meetings at Finnish universities. Using Conversation Analysis, the project has implications pertaining to the mediating effects of computers and technology in educational settings.

 

PhD MARTON ENIKÖ ǀ 31.000

University of Helsinki

The role of language choice and L2 use in healthcare professionals’ communication with patients

 

Docent BJÖRN FORSÉN ǀ 20.000

University of Helsinki

För slutgiltig kontrollutgrävning av Artemis Lykoatis-helgedomen i Arachamitai, Arkadien

 

TaM, ResMA MIKLOS JUHANI GAÁL ǀ 13.000

Taideyliopisto

Romanttinen ironia ja nykytaide

 

Filosofian tohtori (FT) MEHDI GHASEMI ǀ 31.000

Turun yliopisto

Literature of Sustainability: Paradigms of Postmodern Ecocriticism in the Arctic Literature

 

Doctor of Laws ALEXANDER GURKOV ǀ 31.000

University of Helsinki

Structuring governance of a decentralised autonomous organisation under the EU Statute for a European Cooperative Society and the Finnish Cooperatives Act

 

oikeustieteen tohtori PATRICK GÜNSBERG ǀ 31.000

Helsingin yliopisto

Artificial Intelligence Systems and Criminal Liability

 

FT VILLE HAKANEN ǀ 31.000

Helsingin yliopisto

Klassinen kuvastin - antiikin taide ja kulttuuri Suomen taiteessa 1780-2020

 

Master of Arts; International Master ILANA HARTIKAINEN ǀ 26.000

University of Helsinki

The final stages of a doctoral thesis on the role of the past in populist political communication on social media, using the case study of the Czech Republic

 

PhD, University Teacher EVA HENRIKSSON ǀ 15.000

Åbo Akademi University

Extracellular Vesicles in Cancer Invasion

 

VTT, dosentti MERI HERRALA ǀ 15.500

Taideyliopisto

“Music, Diplomacy and Cold War” -käsikirjoituksen loppuunsaattaminen Routledge (Taylor & Francis) -kustantajan arviointiprosessiin

 

Filosofian maisteri REETA HOLOPAINEN ǀ 6.500

Helsingin yliopisto

Luonnon merkityksiä Eila Kivikk'ahon runoudessa tutkivan väitöskirjatyön viimeistely. Tutkimukseni avaa uusia näköaloja luonnon merkityksiin 1900-luvun suomalaisessa lyriikassa sekä syventää ymmärrystä ekopoetiikan keinoista.

 

Diplomi-insinööri LAURA HONKAMÄKI ǀ 26.000

Tampereen yliopisto

Uusien 3D-Biovalmistusmenetelmien kehittäminen hermosoluille – In vitro-malli aksonivaurioiden ja hermotuksen tutkimiseen

 

MSc AIDA HOSSEINIAN ǀ 13.000

University of Oulu

Phosphorus recovery in the Context of Circular Economy

 

Yhteiskuntatieteiden maisteri ANTTI-PEKKA HÄMÄLÄINEN ǀ 6.500

Jyväskylän yliopisto

Iäkkäiden ihmisten ihanteellisen hoivan perustekijöiden ja hoivan teknologisoitumisen empiirinen ja teoreettinen tarkastelu. (Väitöskirjan viimeistely.)

 

VTM JONI JAAKOLA ǀ 13.000

Turun yliopisto

Hoivateknologioiden etiikkaa ja politiikkaa käsittelevän väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn

 

Liikuntatieteiden maisteri KAISA-MARI JAMA ǀ 19.500

Jyväskylän yliopisto

Liikunta-alan tutkintokoulutukset ja monialaiset urapolut valmistuneiden urakertomuksissa

 

PhD in Neuroscience and Imaging EHTASHAM JAVED ǀ 15.500

University of Helsinki

The project, neural mechanisms of Alzheimer’s disease, thus far has yielded unique and promising results. 

 

FM TONI JERNFORS ǀ 31.000

Jyväskylän yliopisto

Multaa kynsien alla: kaupunki- ja luonnonmetsien maaperän mikrobiston vaikutukset nisäkäsisännän immuunijärjestelmän ja mikrobiston kehitykseen

 

ETM ANU JOKI ǀ 15.500

Helsingin yliopisto

Elämäntapamuutos ja pitkäaikainen painonhallinta

 

valtiotieteiden maisteri JUTTA JUVENIUS ǀ 26.000

Helsingin yliopisto

Asumista ja asuntopolitiikkaa yhteiskunnallinen muutoksen aikakaudella käsittelevään väitöskirjatyöhön.

 

Filosofian maisteri MIRA KAJANUS ǀ 13.000

Oulun yliopisto

Lajien väliset assosiaatiot ja vuorovaikutukset: ekologiset ja evolutiiviset seuraukset, sekä suojelubiologinen merkitys

 

Valtiotieteiden maisteri VEERA EMILIA KANKAINEN ǀ 6.500

Helsingin yliopisto

Suomalainen voittaa aina? - Kvalitatiivinen analyysi suomalaisen rahapelimonopolin tuottoihinpohjaavan valtionavustusjärjestelmän oikeutuksista, hallinnasta ja ristiriidosta

 

PhD RUTA KAZLAUSKAITE ǀ 31.000

University of Helsinki

Bringing the past to life: History, right-wing politics and emotions in the age of immersive media

 

Filosofian tohtori SATU KOIVISTO ǀ 15.500

Helsingin ja Turun yliopistot

Kivikauden luonnonmateriaalien käyttöä ja esineiden valmistustekniikoita Suomessa käsittelevän tutkimuksen toteuttamiseen työryhmänä

 

FT NUPPU KOIVISTO-KAASIK ǀ 31.000

Taideyliopisto

Uraauurtavat naisammattilaiset: musiikinopettajien sosioekonominen asema ja sukupuolittuneet valtarakenteet Helsingissä, Tallinnassa, Narvassa ja Viipurissa 1861–1922

 

TT, dosentti ROPE KOJONEN ǀ 15.500

Helsingin yliopisto

Käsitys tiedollisesta auktoriteetista kristinusko ja luonnontiede-keskustelussa.

 

PhD ORSOLYA BEATRIX KOLOZSVÁRI ǀ 31.000

University of Jyväskylä

Postdoctoral research investigating  the development of the human auditory system by physiologically realistic modeling of neuromagnetic responses

 

Filsofian Maisteri HENRY KORKEILA ǀ 13.000

Turun Yliopisto

Tutkimus entiteettien resursseista digitaalisissa viitekehyksissä Bourdieun pääomateoriaa määrällisesti ja laadullisesti käyttäen

 

FM AIJA KOSKELA ǀ 13.000

Jyväskylän yliopisto

Koira ja ihminen: vuorovaikutuksen evolutiivinen tausta ja emotionaaliset mekanismit

 

Master of Arts SAMI KOSKELAINEN ǀ 26.000

Helsingin yliopisto

Suomalaisen jalkapallon eurooppalaistuminen 1980-luvulta 2010-luvulle - Suomen Eurooppa-suhteen ja eurooppalaisten vaikutteiden rooli suomalaisen jalkapallon ja identiteetin muutoksissa

 

Valtiotieteiden maisteri (VTM) KONSTA KOTILAINEN ǀ 13.000

Helsingin yliopisto

Valtiollisen makrotalouspoliittisen autonomian reunaehdot. Tutkielma kansallisvaltiokeskeisen globaalin hallinnan järjestelmän lupauksista ja rajoitteista.

 

filosofian tohtori ELISE KRAATILA ǀ 31.000

Tampereen yliopisto

Maailmojen poetiikkaa: spekulatiivinen nykyfiktio globaalin ajattelun välineenä

 

FM, LuK KAISA KUMPULAINEN ǀ 13.000

Turun yliopisto

Riihimäki-Pietari-radan hätäaputyömaa

 

FT IMRE LAHDELMA ǀ 31.000

Durham University

Kulttuuristen ja biologisten tekijöiden erottelu musiikin havainnoinnissa suurten online-kokeiden avulla

 

KTT HENNA LEINO ǀ 31.000

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

FOSTERING SUSTAINABLE SERVICE SYSTEMS THROUGH FAMILY MEMBER SERVICE INCLUSION

 

YTT LEENA LEINONEN ǀ 31.000

Itä-Suomen yliopisto

Identiteettimurtumat ja haavoittuva toimijuus. Puuttuvan lääketieteellisen diagnoosin merkitys itsensä neurologisesti vammautuneeksi kokevan identiteetin ja toimijuuden rakentumisessa.

 

FM Cellbiologi JENS CHRISTIAN LUOTO ǀ 26.000

Åbo Akademi

In vivo-härmande 3D kulturer utsöndrar specifika extracellulära vesiklar före och efter cancer cell invasion.

 

YTM (Yhteiskuntatieteiden maisteri) JOONAS LUUKKONEN ǀ 26.000

Helsingin Yliopisto

Paikka, luokka ja kulttuuri. Eriarvoisuus kontekstuaalisena sosiokulttuurisena prosessina kouluissa.

 

FM ELINA MAANIITTY ǀ 26.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirjan "Science in the Shadow of a Plagued Past. Medicine, Mentalities, and Epidemic Prevention in Sweden and Finland 1695–1809" viimeistely

 

Politices doktor FREDRIK MALMBERG ǀ 31.000

Åbo Akademi

För att utreda konsekvenserna av att en del politiker sitter på fler än ett direkt valt politiskt mandat samtidigt, på olika administrativa nivåer. Vilken effekt har praxisen med "cumul des mandats", eller multipla mandat, på medborgarnas förtroende för politiker och det politiska systemet?

 

MSc MAIA AISHA MALONZO ǀ 26.000

Aalto University

I am currently in my last year of postgraduate studies having already previously published six papers for my thesis. In this last year I intend to complete my dissertation and thesis defense as well as add a final research publication. My last research topic is on scRNA-seq analysis.

 

Teologian maisteri SARA MEDBERG ǀ 13.000

Helsingin yliopisto

Naishistorian tohtorinväitöskirjan STUDIER, SOM KUNNA GÖRA DEM YRA I HUFWUDET – Flickors uppfostran och det förnyande kvinnoidealet i unga kvinnors uppförandemanualer 1699-1768 i Sverige viimeistelyyn esitarkastajien prof. Johanna Ilmakuntaan ja dos. Jessica Parland-von Essenin lausuntojen pohjalta

 

Tohtori KATARIINA MERTANEN ǀ 31.000

Helsingin yliopisto

Nuoret ja koulutuksen tulevaisuus - visioita, verkostoja ja intressikamppailuja (NuoriVisio). Tutkimus nuorille suunnatun koulutuksen tulevaisuuden visioista.

 

YTM JUSSI METSÄLÄ ǀ 26.000

Turun yliopisto

Demokratian harmaat vyöhykkeet Unkarissa ja Yhdysvalloissa: illiberalismi, autoritarismi ja demokratian kriisi

 

FT JANI MOILANEN ǀ 5.200

Jyväskylän yliopisto

The 31st Jyväskylä Summer School -kesäkoulun järjestäminen

 

Master of Science HÉLOÏSE MOULLEC ǀ 26.000

University of Turku

PhD project on ageing: Why some individuals age faster than others? Identifying the underlying causes and mechanisms of ageing in long-lived vertebrates.

 

Yhteiskuntatieteiden maisteri MIRKA MUILU ǀ 22.000

Tampereen yliopisto

Hannah Arendtia materiaalisena mediateoreetikkona tarkastelevan väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattamiseksi

 

Filosofian maisteri PIA MUSTONEN ǀ 6.500

Tampereen yliopisto

Väitöskirjatyö: Keisariperheiden naisten uskonnollinen rooli Julius-Claudiusten ja Flaviusten dynastioissa

 

Filosofian maisteri OONA MYLLYNTAUS ǀ 13.000

Helsingin yliopisto

Julkista taidetta koulujen oppimisympäristöissä ja opetuksessa käsittelevä kasvatustieteen väitöskirjatyö

 

FT PETTERI NORRING ǀ 31.000

Helsingin yliopisto

Väitöksenjälkeinen tutkimus The Free Peasant and the Nordic Historiography 1800-2000

 

MSc ZOWI OUDENDIJK ǀ 26.000

University of Helsinki

The grant is applied to fund salaries of the first year Doctoral student to research "Evolution and prevalence of de novo synthesized pyrazines as chemical defence in Arctiinae species". This research will research on the chemical ecology of Arctiinae.

 

Filosofian tohtori JAAKKOJUHANI PELTONEN ǀ 31.000

Tampereen yliopisto

Post doc-tutkimukseni (Martial masculinity and Emotions in the Roman Empire) käsittelee sitä, miten antiikin roomalaisessa yhteiskunnassa rakennettiin ja ylläpidettiin sotaisaa maskuliinisuutta.

 

MSc in in Economics and Business Administration VALERIA PENTTINEN ǀ 31.000

Hanken School of Economics

Full-time Postdoctoral Research: The Role of Internal and Shared Analytical Capabilities in Business Networks

 

Oikeustieteen maisteri, varatuomari OTSO POHJALAINEN ǀ 13.000

Maanpuolustuskorkeakoulu

Sotatieteellinen väitöskirja: EU:n sisämarkkinoiden merkitys huoltovarmuudelle kokonaisturvallisuuden kontekstissa

 

Filosofian tohtori, diplomi-insinööri HANNA POIKONEN ǀ 31.000

ETH Zurich

The Brain and Body in Learning – Understanding the Embodied Cognition in the Moving Brain of Math Experts and Novices

 

MSc KAMILA PULAWSKA ǀ 26.000

University of Turku

Functional significance of zona pellucida 3 (ZP3) expression in specific cancers

 

FM ALEKSI RENNES ǀ 26.000

Turun yliopisto

Elokuvallisen utopian ulottuvuudet

 

PhD TIMOTHY RIGGS ǀ 31.000

University of Jyväskylä

A re-evaluation of Plato's conception of the role of philosophy in the lives of individuals, demonstrating that, for Plato, philosophy is essentially a communal activity

 

Master of Social Sciences NURIIAR SAFAROV ǀ 13.000

University of Helsinki

Digital inclusion of Russian-speaking migrants in Finland: the perspective of welfare service users

 

MSc ZAINAB SALEEM ǀ 26.000

Aalto University

Guidance and Control of Distributed Satellite Systems

 

Filosofian tohtori LAURA SEESMERI ǀ 31.000

Turun yliopisto

Väitöksen jälkeiseen tutkimukseen: Maisemaetnografia eli erään saaren muotokuva

 

Filosofian maisteri ERIKA SININÄRHI ǀ 26.000

Helsingin yliopisto

Persoonallisuuspiirteiden ja stressireaktiivisuuden vaihtelu luonnonvaraisilla seepramangusteilla (Mungos mungo)

 

FD ÅSA SLOTTE ǀ 31.000

Åbo Akademi

Underdiagnostiserade män: ätstörningar, maskulinitet, stigma och berättelser om kroppsbilder

 

SOC&KOMS VÄNNER R.F. ǀ 30.000

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

För utarbetande av en historik för Svenska social- och kommunalhögskolan under åren 2022-2023. Historiken utarbetas av en historiker och utkommer i tryckt och digitalt format hösten 2023.

 

PhD RUTH STEPHEN ǀ 31.000

University of Eastern Finland

Dementia prevention

 

Master of Science XIAOGUO STORM ǀ 13.000

University of Vaasa

For finishing my PhD Thesis research. I develop new, model-predictive combustion control functions that will enable next generation, ultra clean Reactivity Control Compression Ignition (RCCI) engines in marine and power plant sector.

 

PhD XIAOYU SUN ǀ 31.000

University of Helsinki

How to package the RNA genome into a dsRNA viral replication complex

 

FT KARITA SUOMALAINEN ǀ 31.000

Turun yliopisto / Aarhus Universitet

Post doc -hanke "Persons and participants. The linguistic and interactional means of creating and modulating participation in Finnish conversations"

 

FM RUSKEEPÄÄ TIINA ǀ 26.000

Helsingin yliopisto

Yksi, joku, se ja tämä substantiivilausekkeen artikkelimaisina tarkenteina 1500-luvun suomenkielisessä kirjallisuudessa

 

Lääketieteen Tohtori XIAOYU TONG ǀ 15.500

Itä-Suomen yliopisto

Metabolisiin luustosairauksiin liittyvää luun haurastumista ja suomalaisen luun histomorfometrisen tietopankin perustamista käsittelevä tutkimus

 

MasterDegree in Management and Biodiversity Conservation MIQUEL TORRENTS-TICÓ ǀ 8.000

University of Helsinki

Compare two different pastoral systems in Kenya to comprehend the complexity of Human-Carnivore Conflicts and to emphasize the important need for an interdisciplinary biocultural approach, especially in drylands to reduce pastoralism pressures toward suitable habitats for carnivore species.

 

Filosofian maisteri TERO TÄHTINEN ǀ 19.500

Tampereen yliopisto

Väitöskirjatyö "Tyhjä vuori, tyhjä mieli. Luonnon ja subjektin suhde klassisessa kiinalaisessa luontorunoudessa"

 

VTT MARJO UUTELA ǀ 15.500

Humboldt-yliopisto

Jatkoapurahahakemus post doc -tutkimukselle: Miksi Saksa tuki Pohjoismaiden länsi-integraatiota? Saksan Pohjola-politiikka 1991–1995

 

Filosofian Maisteri MIKAEL VASILOPOULOS ǀ 6.500

Oulun yliopisto

Kulta- ja kobolttirikkaiden esiintymien syntymekanismeja käsittelevä väitöskirjatyö

 

Filosofian maisteri MERI VATTULAINEN ǀ 31.000

Tampereen yliopisto

Erittäin monikykyisistä kantasoluista erilaistettujen sarveiskalvon limbaalisten kantasolujen syväkarakterisointi yksisolu-transkriptomian avulla

 

Dosentti AKU VISALA ǀ 31.000

Helsingin yliopisto

Moraalisessa vastuussa pitämisen ja manipulaation yhteensopivuutta koskevaan postdoc-tutkimukseen.

 

Filosofie doktor FREDRIK WESTERLUND ǀ 31.000

Jyväskylä universitet

Forskningsprojektet "The Self Before the Social Gaze: Phenomenological Analyses of the Desire for Social Recognition, Social Self-Consciousness,and the Contemporary Crises of Self-Esteem”

 

Doctor of Science in Technology TIAN YE ǀ 15.500

University of Turku

The grant is applied for postdoctoral research of “PomacePro: Valorizing pomaces of Finnish berry species towards new meat preservatives”, performed by University of Turku (Finland), VTT Technical Research Centre of Finland (Finland), Jinan University (China), and University of Vienna (Austria).

 

Filosofian maisteri JOHANNA YLIPORTIMO ǀ 26.000

Åbo Akademi

Resurssien mahdollistama vaihtelu hietatokon lisääntymisjärjestelmässä ja seksuaalivalinnassa

 

Magister (maisteri) GERALD ZOJER ǀ 19.500

Lapin yliopisto

Global-local power dynamics through the diffusion of digital technologies

Awarded grants outside of the annual call

From the Finnish Foundation's Post doc pool:

PhD KAIKKONEN LAURA ǀ 64.000

NIWA

Merenpohjan eliöyhteisöjen palautuminen ulkoisten häiriötekijöiden jälkeen.

 

PhD ALANEN HARRY ǀ 52.000

University of Pittsburgh

Aristoteleen teon- ja mielenfilosofian tutkimus.

 

 

Research projects:

 

Centre for Coastal Ecosystem and Climate Research (COASTCLIM) ǀ 150.000

University of Helsinki & University of Stockholm

Evaluates the links between coastal biodiversity, carbon cycling, and climate feedbacks. The data will serve as a foundation of a new decision-support system to improve the use and management of coastal ecosystems with the potential for climate change mitigation.

 

Encounters between East and West in the Greek World ǀ 200.000

University of Helsinki

The project consists of the following four subprojects, their emphasis lying partly on history and partly on archaeology: 1) Imports and cultural influences in the sanctuary of Artemis Lykoatis of Arcadia, 2) Roman colonisation and cultural transfer in Epirus, 3) Transnational experiences during the Morean War, and 4) The picture of the “other” in nineteenth century travel literature.

 

Others:

 

Faculty of Philosophy 99. conferment ceremony ǀ 8.000

University of Helsinki

 

University of Helsinki fund for Ukrainian researchers ǀ 50.000

University of Helsinki

 

 

 

In 2022 all grants awarded amounted to in total 2 563 000 euros.

 

 

Grant recipients of previous years

Individuals who have received a grant in previous years can be found in the attached PDF files.