Grants awarded in recent years

The Ella and Georg Ehrnrooth Foundation provides grants and scholarships each year. Over a thousand people have already received a grant from The Ella and Georg Ehrnrooth Foundation for scientific research or writing.

 

2024

In 2024, 83 grants were awarded. The grants totaled 1 968 667 euros. A total of 1 052 000 applications were received by the deadline. The grants applied for totaled 30 325 372 euros.

Doctor of Philosophy, FOLASADE ABIOLA ADEBAYO ǀ 34.000
University of Helsinki

Is the improved vitamin D status in Finland followed by a decreased incidence of diseases in the general population?


FD KAJ AHLSVED ǀ 21.000
Åbo Akademi

Musik, sång och tävlandets idé: Tävlingar som drivkraft för folkbildning och identitetsmanifestation i en finlandssvensk sång- och musikfestkontext


FM JANIKA AHO ǀ 15.000
Helsingin yliopisto

Kuvattu maailmanjärjestys: Seinämaalaukset myöhäiskeskiajan Suomessa 1470–1520


MSc HILLA BACK ǀ 34.000
Aalto University

Equality, Diversity and Inclusion in Multilingual Organizations: A Focus on Migration and Language


MA JONATHAN BANKS ǀ 15.000
University of Helsinki

Comparative, typological study of the grammatical phenomena switch-reference, which mainly occurs in indigenous languages around the world.


MSc in Economics LU CHENG ǀ 30.000
Hanken School of Economics & Aalto University

Essay on Organisation Incentive Management and Information Mechanism Design


Master of Arts CHARLOTTE COUTU ǀ 30.000
Tampere University

Mediating Arctic Hysteria. Distorting aesthetic of the North and the Arctic in the work of Pia Arke and Rosa Liksom


VTT PERPETUAL CRENTSIL ǀ 34.000
University of Helsinki

To study cancer prevalence and complications among African migrants in Finland


PhD ALEJANDRO DA SILVA ǀ 25.500
Åbo Akademi

Investigating the molecular mechanisms underlying the function of nuclear TLN1, my project places special emphasis on understanding how fluctuations in nuclear TLN1 levels influence gene expression and cell-cell adhesion.


Professori, Valtiotieteiden tohtori DMITRI FROLOV ǀ 17.000
Helsingin yliopisto

Suomalaiset ja Suomen ruotsalaiset Nobel-yrityksissä Azerbaidzhanissa ja Georgiassa 1872–1922.


MSc KATERYNA GAERTNER ǀ 15.000
Tampere University

Doctoral research focused on studying molecular determinants of hybridization between local (Lepus timidus) and invasive (Lepus europeus) hare species, and its role in adaptation to the environmental change.


VTM EMILIA GRÅSTEN ǀ 30.000
Helsingin yliopisto

Väitöskirjatutkimus vapaaehtoisen asepalveluksen kannustimista ja taloudellisista näkökulmista


FT ROOSA HAIMILA ǀ 34.000
Helsingin yliopisto

Tutkimukseen uskonnottomien kuolemaa ja kuolemanjälkeisyyttä koskevista käsityksistä


FT VILLE HAKANEN ǀ 17.000
Helsingin yliopisto

Klassinen kuvastin – antiikin taide ja kulttuuri Suomen taiteessa 1780–2020


VTM, LuK AINO HAKOVIRTA ǀ 15.000
Tampereen yliopisto

EU:n laajentumispolitiikan demokraattisen ideologian muutospaineita Länsi-Balkanilla sekä Ukrainassa jne. tarkasteleva väitöskirjatutkimus.


Master of Science ANU HALONEN ǀ 30.000
Oulun yliopisto

Levittäytyminen muurahaisten superkolonioissa: ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä luonteen vaikutus kuningatarten strategioihin


FT TERO HALONEN ǀ 6.000

Senaattori Leo Mechelinin yksityiskirjeenvaihto


KM NICHOLAS (NICK) HASWELL ǀ 15.000
Tampereen yliopisto

Taideperustainen tutkimus luontosuhteiden, ihmissuhteiden ja hyvinvoinnin yhteyksistä pakolaistaustaisten nuorten elämässä Suomessa


FM IDA HERMANSSON ǀ 30.000
Åbo Akademi

Living in the danger zone: impact of increased predation on the endangered common eider.


Yhteiskuntatieteiden maisteri SARI ANNELI HIETAMÄKI ǀ 11.667
Jyväskylän yliopisto

Jacques Rancièren filosofiaa demokratiakasvatuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön


Doktorand JOHANNA HOLM ǀ 15.000
Åbo Akademi

The impact of Russian-dominated regional organizations on post-Soviet regime transitions


Filosofian tohtori KAISU HYNNÄ-GRANBERG ǀ 17.000
Turun yliopisto

Postdoc-tutkimukseen Mediakasvatuksen kehot – Kohti tuntemisen digitaalista pedagogiikkaa (BoME)


FT REETTA HÄNNINEN ǀ 17.000
Helsingin yliopisto

Tekla Hultinin kansainvälisten yhteyksien tutkiminen.


PhD MD KHIRUL ISLAM ǀ 17.000
University of Turku

Breaking Barriers in Bladder Cancer Detection: Accelerating a Rapid Test Development for Bladder Cancer to Mitigate Anxiety and Socioeconomic Challenges


Suomen Ateenan-instituutti ǀ 3.500

Holger Thesleffin (1924–2023) 100v-juhlaseminaarin järjestäminen Suomen Ateenan-instituutissa 4–5.12.2024


filosofian maisteri HANNE JUNTUNEN ǀ 15.000
Tampereen yliopisto

Kaupungin yön kokemuksen kehitystä historiallisessa kirjallisuudessa käsittelevän väitöskirjatyön loppuun saattamiseen


Filosofian tohtori KONSTA KAJANDER ǀ 34.000
Jyväskylän yliopisto

Työ ja sivistys. Työväen kirjeenvaihtajat kulttuuristen mallien välittäjänä sanomalehdissä 1885-1910


Filosofian maisteri EMMA KARJALAINEN ǀ 15.000
Oulun yliopisto

väitöskirjatyön viimeistelyyn aiheena Prolyyli 4-hydroxylaasien merkitys kollageenisynteesin laatukontrollissa


FM ROSA KORPELA ǀ 15.000
Helsingin yliopisto

Anteeksipyytäminen ja -antaminen suomalaisten alakoulujen sovitteluvuorovaikutuksessa


MA SAMI KOSKELAINEN ǀ 30.000
Helsingin yliopisto

Suomalaisen miesten huippujalkapallon eurooppalaistuminen 1980-luvulta 2020-luvulle


LitM/LitT  PERTTU LAAKSO ǀ 34.000
Jyväskylän yliopisto

LISE 48-vuoden seurantatutkimus nuoruusiästä eläkeikään: fyysisen aktiivisuuden, kunnon, terveyden ja työkyvyn pitkäaikaiset yhteydet. Väitöskirjan jälkeinen tutkimus.


FM PAULIINA LAHTINEN ǀ 30.000
Oulun yliopisto

Sisaruuden ja oikeistoradikalismin yhteenkietoutuminen Armi Hallsten-Kallian ja Rauo Kallian poliittisessa toiminnassa 1920–1930-luvuilla


Filosofian maisteri IVANA LEINONEN ǀ 15.000
Oulun yliopisto

Monikielisyys ja kehollisuus resursseina englanti lingua francana -keskusteluissa


PhD OCÉANE LIEHRMANN ǀ 17.000
University of Turku

Harnessing horse welfare: a multidisciplinary approach to explore horses’ emotions and relationship to humans using human psychological approach and horse physiology.


VTM MATHIAS LIIMATTA ǀ 30.000
Turun yliopisto

”Isänmaa kuuluu kansalle” Suomalaiset kommunistit ja kansallisuusaate vuosina 1944–1968


Filosofian maisteri, musiikin maisteri, JAAKKO LINDFORS ǀ 30.000
Åbo Akademi

Pandemic Responses for Education Politics - A Comparative Study of Ecuador, Finland, New Zealand, South Africa and Taiwan


KM EMMI LINDROOS ǀ 12.500
Jyväskylän yliopisto

Yhteisvanhemmuus perheiden hyvinvoinnin tukena vanhemmuuteen siirtymisen vaiheessa


FM ENNI LINNAVIRTA ǀ 30.000
Itä-Suomen yliopisto

New insights into the activation of sperm gene expression in humans


PhD WENYA LIU ǀ 17.000
University of Helsinki

This research will investigate the neurophysiological biomarkers of depression subtypes, and how those biomarkers can predict treatment outcomes of a novel video game intervention.


Ph.D. YIXUE LOU ǀ 34.000
University of Jyvaskyla

Effect of depression and loneliness on brain synchronization during social interaction


Oikeustieteen tohtori TERO LUNDSTEDT ǀ 8.500
Erik Castrén -instituutti

Time to Break the Deadlock between Self-Determination and Territorial Integrity: How International Law Can Remain Relevant in Territorial Conflicts 


Doktorand MARTIN MALMGREN ǀ 30.000
Sibeliusakademin

För fortsatta doktorandstudier med fokus på den finlandsfödda tonsättaren Moses Pergament, pianist-tonsättaren Samuil Feinberg och frågor rörande interpretation och uppförandepraxis inom klassisk pianomusik.


Cotutelle Doctorate Degree RYAN MANHIRE ǀ 34.000
Åbo Akademi University

‘Deep Moral Disagreements on Sex and Gender’ (DMD-SG).


FT VILLE MANTERE ǀ 34.000
Turun yliopisto

Post doc -tutkimukseen: "Human-Fish Relationships in Nordic Stone Age Rock Art"


MSc NATALIIA MARTYNIUK ǀ 15.000
Aalto University

 Resolving functional connections between visually guided behavior and retinal signals in dim light.


MSc FATH E MUBEEN ǀ 30.000
Tampere University

Relationaalinen hyvinvointi: Tutkimus nuorten pakolaisten sosiaalisista suhteista taidepohjaisin metodein Suomessa


Dosentti HELI MUHONEN ǀ 34.000
Jyväskylän yliopisto

Opettajan ammatillinen katse dialogisen luokkahuonevuorovaikutuksen ja oppimisen edistäjänä


Master Degree NATALIIA ODNOSUM ǀ 30.000
University of Helsinki

Boris Pasternak's Novel "Doctor Zhivago" in the context of spiritual autobiography genre.


Filosofian maisteri KOSKELA OSKARI ǀ 7.500
Jyväskylän yliopisto

Enaktiivinen näkökulma videopelimusiikin esteettiseen kokemukseen


Filosofian maisteri LAURA PAJULA ǀ 30.000
Jyväskylän yliopisto

Näkökulmia julkisten digitaalisten palveluiden suunnitteluun ikääntyneille ja yhteistyössä ikääntyneiden kanssa


Master of Science VERDIANA PAPAGNO ǀ 15.000
University of Helsinki

Finalization of Ph.D. studies on cell fate specification in the developing skin and Merkel cells specification.


Fil. maisteri IDA PENTTINEN ǀ 15.000
Turun Yliopisto

Merikotkan (Haliaeetus albicilla) liikkumisekologia kasvavassa populaatiossa: synnyindispersaali, reviirin valinta ja nuoruusvuosien aikaiset liikkeet


Filosofie magister JENNY PESSA ǀ 30.000
Åbo Akademi

Funktionen av transkriptionsfaktorn HSF2 i reglering av cellplasticitet under decidualisering av livmoderslemhinnan


FM HELENA PIRTTISAARI-SUNDSTRÖM ǀ 30.000
Helsingin yliopisto

Rajamies kuvassa – sankaruuden ja maskuliinisuuden visuaalinen representaatio rajajääkäreiden jatkosodan (1941–1944) ajan valokuvissa.


MSc SANNA POELMAN ǀ 15.000
Tampereen yliopisto

Motherhood, relationality, and reproduction: An ethnographic study on transnational family life and formation among Thai women in Finland


FT, DI HANNA POIKONEN ǀ 17.000
ETH Zurich

The Brain and Body in Learning – Understanding the Embodied Cognition in the Moving Brain of Math Experts and Novices


Teologian tohtori MARIKA PULKKINEN ǀ 34.000
Helsingin yliopisto

Maksullisen seksin stigma: häpeä, kunnia, halu ja inho stigmatisaation välineinä antiikin juutalaisissa ja kristillisissä teksteissä


Filosofian tohtori JANI RAERINNE ǀ 34.000
Helsingin yliopisto

Tutkimus- ja sukupuolivinoumat biologiassa


Filosofian maisteri JOHANNA RASTAS ǀ 15.000
Turun yliopisto

Kollektiivisen identiteetin ilmeneminen Amerikan siirtokuntalaisten kirjeissä Rockingham-ryhmälle 1764–1777


PhD TIMOTHY RIGGS ǀ 34.000
University of Jyväskylä

A re-evaluation of Plato's conception of the role of philosophy in the lives of individuals, demonstrating that, for Plato, philosophy is essentially a communal activity


valtiotieteiden tohtori JUHA-MATTI RITVANEN ǀ 34.000
Turun yliopisto

Yhteistyötä ja patoamista – Suomen Venäjän-politiikka 1992–1999


kasvatustieteen maisteri VILLE ROKALA ǀ 30.000
Jyväskylän yliopisto

Riittämättömyyden tunteen ja minäpystyvyyden yhteys luokanopettajan ammatissa Suomessa: opettajien käsityksiä ja kokemuksia


FM  MARGARETA SALONEN ǀ 34.000
Jyväskylän yliopisto

Uutismedian TikTok- ja Instagram-tilien audiovisuaalisia uutissisältöjä käsittelevä tutkimus


PhD PRAGHAJIEETHRAAJHEN SANTHANAGOPALAN ǀ 34.000
University of Jyväskylä

Personalised training to optimise learning through cardiorespiratory rhythms


Teologian maisteri OLLI SAUKKO ǀ 15.000
Helsingin yliopisto

American Jewish Perspectives on the Culture Wars during the Obama Era


PhD, TIHOMIR SIMIN ǀ 34.000
University of Eastern Finland

Postdoc research on the effects of climate change (increased temperature and CO2 separately) on plant communication in Scots pine (Pinus silvestris).


Filosofian maisteri ERIKA SININÄRHI ǀ 30.000
Helsingin yliopisto

Persoonallisuuspiirteiden ja stressireaktiivisuuden vaihtelu luonnonvaraisilla seepramangusteilla (Mungos mungo)


YTT KATARINA SJÖBLOM ǀ 34.000
Jyväskylän yliopisto

Poliittinen vapaus järjestyksen sisällä


Master's of Philosophy JIM SKOG PIRINEN ǀ 15.000
University of Helsinki

Doctoral dissertation on the nature of mathematical knowledge, through a phenomenological investigation of contemporary mathematical practices.


Master's degree MARYNA SMAHINA ǀ 30.000
University of Helsinki

National identity of Ukrainian forced migrants in Finland after February 24, 2022


LLM, Master of Laws JASMINE SOMMARDAL ǀ 7.500
European University Institute

Secrecy at Strasbourg: the ECtHR’s Procedural and Evidential Treatment of National Security Evidence


Juris magister/vicehäradshövding PANU STÅHLBERG ǀ 15.000
Helsingfors universitet

Styrelsemedlems oaktsamhet och skadeståndsansvar i stiftelse


M. Sc. (Econ.) INKERI TANHUA ǀ 7.500
Hanken Svenska handelshögskolan

Explaining occupational gender segregation


Master of Arts in Social Sciences JÄNES TEELE ǀ 30.000
University of Eastern Finland

"Measuring faith": Credibility assessments of religion-based asylum claims in the Baltic States.


oikeustieteen maisteri SINI TERVO ǀ 7.500
Helsingin yliopisto

Väitöskirjan tutkimuskysymyksenä on eritellä ihmisen perimään puuttumisen kiellon taustalla olevaa sääntelykehikkoa, bioeettisiä lähtökohtia, olennaisia rinnakkaisilmiöitä sekä esittää de lege ferenda -kannanotto hoidollisen ituradan geeniterapian osalta vallitsevan lääketieteen kehityksen valossa.


Doctor LILI TIAN ǀ 17.000
Aalto University

For a post-doc research on the deterioration of handwriting skills, i.e., handwriting attrition. By exploring both kinematic and brain mechanisms underlying handwriting attrition, the project aims to provide an approach to evaluate handwriting performance and predict handwriting difficulties/errors.


DERYK TOLMAN ǀ 30.000
University of Helsinki

A great escape? How social information shapes the coevolutionary outcomes of range expansion


VTT MARJO UUTELA ǀ 34.000
Helsingin yliopisto

Historicity of Diplomacy: Makers of History in German and Finnish Foreign Policy 1989–1995


KM KATJA VALLINKOSKI ǀ 34.000
Helsingin yliopisto

Vihan manifesti - Koulumurhaajien radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä


Prov. HEIKKI VIRTANEN ǀ 15.000
Helsingin yliopisto

Muuttuneen GDNF signaloinnin vaikutus enteerisen hermoston kehitykseen ja toimintaan.


Oikeustieteen tohtori TUUKKA VÄHÄTALO ǀ 34.000
Lapin yliopisto

EU:n prosessioikeutta koskevaan monografiatutkimukseen


PhD LINGLING YE ǀ 34.000
University of Helsinki

Our prior research found cytokinin-induced LBD transcription factors crucial for initiating and maintaining secondary growth. This grant will finish our investigation into the roles of LBD downstream targets, PLL genes, in secondary growth regulation in Arabidopsis root.


FT BIRI YLVA ǀ 34.000
Helsingin yliopisto

"Talousvaikuttajien retoriikat (TaVaRe)

Awarded grants outside of the annual call

Research projects:

 

Centre for Coastal Ecosystem and Climate Research (COASTCLIM) ǀ 150.000 (2022–2024)

University of Helsinki & University of Stockholm

Evaluates the links between coastal biodiversity, carbon cycling, and climate feedbacks. The data will serve as a foundation of a new decision-support system to improve the use and management of coastal ecosystems with the potential for climate change mitigation.

 

Encounters between East and West in the Greek World ǀ 228.000 (2022–2026)

University of Helsinki

The project consists of the following four subprojects, their emphasis lying partly on history and partly on archaeology: 1) Imports and cultural influences in the sanctuary of Artemis Lykoatis of Arcadia, 2) Roman colonisation and cultural transfer in Epirus, 3) Transnational experiences during the Morean War, and 4) The picture of the “other” in nineteenth century travel literature.

 

Osynliga aktörer, obekanta nätverk. Litteratursociologiska studier av den svenska litteraturen i Finland 1830–2023 ǀ 100.000 (2024–2026)

University of Helsinki

Litteratursociologiskt forskningsprojekt som studerar tidigare obeaktade aktörer och nätverk inom den svenska litteraturen i Finland med hjälp av nya litteratursociologiska perspektiv och kvantitativa och kvalitativa metoder.

 

Kokonaismaanpuolustus osana kansallista resilienssiä (KOMAR) ǀ 25.000 (2024–2026)

National Defence University

 

Other:

 

Professor CHARLOTTA WOLFF ǀ  26.000 (2025–2027)

Turun yliopisto

Affärsmannen Axel Ehrnrooth 1867–1950

 

 

In 2024 all grants awarded amounted to in total 2 497 667 euros.

Grant recipients of previous years

Individuals who have received a grant in previous years can be found in the attached PDF files.