2023

 

2023

In 2023, 90 grants were awarded. Grants totaled 2 023 092 euros. A total of 997 applications were received by the deadline. The grants requested totaled 25 075 365 euros.

Doctor of Philosophy, Nutrition FOLASADE ABIOLA ADEBAYO ǀ 32.000

University of Helsinki

Post doctoral research: Is the improved vitamin D status in Finland followed by a decreased incidence of diseases in the general population?

 

Masters in Education QAZI WAQAS AHMED ǀ 14.000

University of Jyväskylä

Doctoral Studies (finalizing dissertation)

 

FT ONERVA ALANEN ǀ 32.000

Tampereen yliopisto

Puolueettomuus ja Euroopan integraatio 1960-luvulta 1990-luvulle

 

Master's Degree in Philology RAKHMANIN ALEKSEI ǀ 32.000

University of Helsinki

"Philosophy of Religion as Metaphilosophy in the early Wittgensteinianism"

 

MSc., VASUDEV ANEESH ǀ 14.000

University of Vaasa

Towards sustainable marine transportation via fast-tracking technology readiness of next generation clean and high-efficient engines

 

Diplomi-insinööri EMMI ANTIKAINEN ǀ 7.000

Tampereen yliopisto

Aikasarja-analyysimenetelmiä kroonisten sairauksien sovelluksiin eri aikaskaaloissa

 

 

PhD ANNE-SOPHIE BARBE ǀ 32.000

Aalto Univeristy

This project explores the valuation processes underpinning the emergence of technological markets. It comprises an empirical study unveiling the valuation processes at play in an emerging deep-tech market and a theoretical study contrasting such processes in emerging deep-tech and low-tech markets.

 

fil.dr. CHARLOTTE CEDERBOM ǀ 16.000

Åbo Akademi

För slutförande av forskningsprojektet Rättskultur i det medeltida svenska riket.

 

Master of Science AHSEN ÇINI IRICIOGLU ǀ 14.000

University of Oulu

Six months for finalizing my doctoral thesis which is "Understanding human metacognitive awareness for technology assistance" at the Learning and Educational Technology (LET) lab, Faculty and Education and Psychology, University of Oulu, Finland.

 

Professor PETER CLARK ǀ 4.000

Helsinki University

International conference on the Urban  North :  governance, mobility and transport.

 

PhD CHARLOTTE DAVIES ǀ 32.000

University of Jyväskylä

Post-doctoral research on the role of the gut microbiome in winter adaptation in wild birds; from fine-scaled functionality to broad-scaled macroevolutionary patterns.

 

MA ALEKSANDRA DOBREGO ǀ 28.000

University of Helsinki

Completion of my PhD project: "Making sense of natural speech: prosodic cues in language segmentation"

 

 

Doctoral DERYA DURAN ǀ 32.000

University of Turku

Social robots for language learning: An interactional analysis of L2 English oral skills in rural Swedish-speaking primary schools of Finland

 

Valtiotieteiden maisteri NORA FABRITIUS ǀ 1.292

Helsingin yliopisto

Tässä oikeussosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjatutkimuksessa selvitän nykyisten ja tulevien rajatarkastajien käsityksiä ja näkemyksiä päätöksenteosta, oikeudesta sekä roolistaan yhteiskunnasta. Haen apurahaa havainnointiosuudesta koituviin matkakuluihin.

 

FT, dos. RONI GRÉN ǀ 16.000

Turun yliopisto

Tutkimukseen "Eläin ja katse: taidehistoriallinen näkökulma ihmis–eläin-suhteeseen".

 

MuD FOLKE JOHAN GOTTFRID GRÄSBECK ǀ 32.000

Konstuniversitetet

Ny, omfattande bok om Sibelius' 187 pianostycken och övriga 224 stycken med piano. Utgångspunkten är ett flertal föredrag, en detaljerad 58-sidig artikel, som gavs ut i en kongressbok i Rom 24.10.2019, samt essän "My 90 World Première Performances" 2022, utgiven av brittiska Sibelius One Society.

 

Ph.D. MEYSAM HADDADI BARZOKI ǀ 32.000

University of Eastern Finland

Self-esteem and its Predictors: Comparative Research among Adolescents in Finland

 

Biologian maisteri ANU HALONEN ǀ 21.000

Oulun yliopisto

Levittäytyminen muurahaisten superkolonioissa: ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä luonteen vaikutuskuningatarten strategioihin

 

Master of Science OTSO HARJU ǀ 14.000

Helsingfors universitet

För slutförandet av doktorsavhandling i genusvetenskap.

 

PhD KERRI HUNTER ǀ 32.000

University of Helsinki

Regulation of salt stress tolerance in plants by the GAAP family of ion channels.

 

Filosofian tohtori ANNE HÄKKINEN ǀ 32.000

Jyväskylän yliopisto

Post doc -tutkimukseen: Teollisuuden asiantuntijuuden muotoutuminen varkautelaisessa muistitiedossa

 

Filosofie Magister HENDRIK HÄSTBACKA ǀ 28.000

Åbo Akademi

Doctoral thesis research on the impact of HSF2-driven gene regulation on cell stemness and proliferation

 

Filosofian maisteri KUU IKÄHEIMO ǀ 14.000

Helsingin yliopisto

Sisäkorvan valomikroskooppisen tutkimusmenetelmän kehitys; nanoskaalan ekspansiomikroskopia sisäkorvan simpukan kudokselle.

 

DI, TkK, KtK JENNI KAIPAINEN ǀ 16.000

Tampereen yliopisto

Companies’ Strategic Development for a Circular Economy through Business Model Innovation and Ecosystem Collaboration: The Process

 

Teologian tohtori LAURA KALLATSA ǀ 32.000

Helsingin yliopisto

Uskon ja rakkauden asia - Uskontojen välisessä avioliitossa eläminen Suomessa

 

KM ELLI-MARIA KAMULA ǀ 28.000

Jyväskylän yliopisto

Sijoitettuna olleiden nuorten aikuisten resilienssi: perhesuhteiden jännitteet, selviytymiskeinot ja toimijuus

 

diplomi-insinööri NINA KARISALMI ǀ 14.800

Aalto-yliopisto

Lasten potilaskokemuksen tutkiminen, digitaalisten palvelujen roolin selvittäminen ja miten lapsipotilasperheen kokemusta voitaisiin tukea. Väitöskirjan nimi: “The patient experience of children and their families - The role of digital services”

 

psykologian tohtori PETRI KARKKOLA ǀ 32.000

Itä-Suomen yliopisto

Itsemääräytyminen työssä: kausaliteettiorientaatioita ja ilmiöiden uudelleenmäärittelyjä

 

FM, KM JUKKA KESKI-FILPPULA ǀ 14.000

Oulun yliopisto

Tutkimukseni Oikeudenmukaisuuden maantiede: individuaatio, transformaatio ja perustuslaillinen lakimaisema analysoi Suomen valtiotilan ja oikeudenmukaisuuden välistä  suhdetta oikeudenmukaisuuden maantieteen näkökulmasta.

 

LLM TONE SVERRESDOTTER KNAPSTAD ǀ 28.000

Helsingfors universitet

Stipendium för at slutföra min doktorsavhandling i juridik ved Helsingfors universitet.

 

YTM OUTI KOSKINEN ǀ 7.000

Helsingin yliopisto

Kuluttajien arkisia lihankulutuksen käytäntöjä moninaisina hoivasuhteina empiirisesti ja teoreettisesti tarkastelevan väitöskirjan viimeistely

 

Valtiotieteen maisteri KONSTANTINOS KOSTAS ǀ 28.000

Helsingin yliopisto

Tutkimus ihmiskeskeisyydestä hallintapoliittisena ideana digitaalisen automaation aikana - tapaustutkimus valtion roolista digitalisaation hallintopolitiikassa Suomessa

 

FT ELISE KRAATILA ǀ 32.000

Tampereen yliopisto

Maailmojen poetiikkaa: globaalin mittakaavan spekulaatio nykykertomuksissa

 

Master of Arts, Futures Studies MARTINS KWAZEMA ǀ 14.000

Åbo Akademi

For final phase of doctoral project titled - The Irony of Economic Miracle: Spotlight on Past Futures in Ghana 1982-1992

 

VTM JUUSO KÄHÖNEN ǀ 28.000

Helsingin yliopisto

Moral Inquiry into Psychedelic Experiences, Values and Self-Transcendence

 

HTM MIKKO LEHTIMÄKI ǀ 14.000

Vaasan yliopisto

Väitöskirjatutkimus: Suorituskyvyn ja työkuorman hallinta turvallisuuskriittisten alojen etulinjan työryhmissä. Case: nopeiden työveneiden ohjaamotyöskentely.

 

Politices Magister MATTIAS LEHTINEN ǀ 32.000

Helsingfors universitet

Arbetsstipendium för postdoc-projekt i politisk filosofi: "Political Imagination and the Crisis of Political Rationality"

 

Filosofian tohtori HANNA LIMATIUS ǀ 32.000

Vaasan yliopisto

Kielen, sukupuolen ja digitaalisen työn risteyskohtia: Tarkastelussa sosiaalisen median vaikuttajat

 

Dosentti LEENA LINDSTRÖM ǀ 5.000

Jyväskylän yliopisto

Insect diapause in the changing world - workshop

 

Master of Science JOHNSON LOK ǀ 14.000

University of Eastern Finland

Dissertation work on novel microbial therapy for treatment of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

 

MSc. FELICIANA LUDOVICI ǀ 14.000

University of Oulu

This research focuses on the development of new cellulose-based floatation chemicals through environmentally friendly and industrial feasible approaches. Cellulose offers a green alternative to develop sustainable chemicals that could replace the present synthetic additives.

 

FM MIKKO MANKA ǀ 28.000

Tampereen yliopisto

Väitöskirjatyön viimeistelyyn: Youth Travel Shaping Senses of Belonging and European Spaces: Oral Histories of Finnish and Swedish Travellers on the Interrail in 1972–1992

 

Filosofian maisteri NINA MASKULIN ǀ 14.000

Helsingin yliopisto

Uskontotieteen väitöskirjan viimeistelyyn Ihmisoikeudet asenteena. Tapaustutkimus maailmanloppuelokuvan 2012 vastaanotosta lukiolaisten ja rippikoululaisten parissa

 

VTM PAULA MERIKOSKI ǀ 32.000

Helsingin yliopisto & Åbo Akademi

Postdoc-tutkimus omakielisen yhteisön merkityksestä Suomeen muuttaneiden henkilöiden arjessa ja osallisuudessa

 

Filosofian maisteri ELISA MIKKONEN ǀ 14.000

Helsingin yliopisto

Solun proteiinitasapainon merkitys eliön elinkyvylle ja ikääntymiselle

 

MSc MUHAMMAD MOHSINǀ 7.000

University of Eastern Finland

Assessment of Salix, Phragmites and Iris for phytoremediation of potentially toxic elements

 

FT JANI MOILANEN ǀ  5.000

Jyväskylän yliopisto

The 32nd Jyväskylä Summer School -kesäkoulun järjestäminen

 

PhD VASYL MYKULIAK ǀ 32.000

Tampere University

Modulating T-cell receptor mechanoactivation

 

Valtiotieteiden maisteri MARTTA MYLLYLÄ ǀ 28.000

Helsingin yliopisto

Kontrollia ja huolenpitoa - Humanitaarinen hallinta ja osallistumisen käytännöt turvapaikanhakijoiden vastaanotossa Suomessa

 

Master Degree ODNOSUM NATALIIA ǀ 28.000

University of Helsinki

"Boris Pasternak's Novel "Doctor Zhivago" in the Context of Spiritual Autobiography." The goal of the research is to study the novel through the generic frame of spiritual autobiography.

 

KTM (kasvatustieteen maisteri) ANNILIINA OMWAMI ǀ 28.000

Helsingin yliopisto

Konkreettisista elementeistä metaforioihin: ideointiprosessin, inspiraationlähteiden roolin ja niiden yhteisöllisen luomisen laadullista tarkastelua eksperttien ja käsityönopettajaopiskelijoiden vaatesuunnittelussa.

 

Terveystieteiden tohtori LOTTA PALMBERG ǀ 32.000

Jyväskylän yliopisto

Temporal associations between the regularity of circadian activity patterns and cognitive functioning in old age

 

MSc BASTIEN PARISY ǀ 28.000

University of Helsinki

Completing my PhD thesis about the role of plant-microbe interactions for arctic vegetation dynamics, on understanding the impacts of ongoing climate change.

 

FT JARI PARKKINEN ǀ 32.000

Jyväskylän yliopisto

Neuvostoliiton musiikin historiaa ja musiikkipolitiikkaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen

 

Master of Science SHOKOOFEH PARVIN ǀ 28.000

Aalto University

Multi-channel Brain Stimulation and Imaging Muscle Activity to Study Movement Control of the Upper Extremity

 

KTT VISA PENTTILÄ ǀ 32.000

Hanken School of Economics

Non-governmental organizations as catalysts for corporate sustainability - a communicative perspective

 

TIINA PITKÄJÄRVI ǀ 32.000

Uppsala universitet

Ettårigt arbetsstipendium för språk- och tvärvetenskaplig forskning

 

MSc LEILA RATO ǀ 7.000

Åbo Akademi

Doctoral Thesis: The role of vimentin intermediate filaments in mTORC1 signaling

 

kasvatustieteen tohtori ANNA RAWLINGS ǀ 32.000

Itä-Suomen yliopisto

Temperamentin, koetun motivationaalisen ilmapiirin, perfektionististen taipumusten sekä koulumenestyksen ja hyvinvoinnin yhteyksiä eri oppimisympäristöissä tarkasteleva väitöksen jälkeinen tutkimus

 

Filosofie magister JOHANNA REHN ǀ 28.000

Helsingfors universitet

För doktorsavhandlingen "Navigating a medical breakthrough: Insulin, the Finnish scientific community, and the transnational efforts to treat diabetes in the 1920s and 1930s"

 

FM ALEKSI RENNES ǀ 14.000

Turun yliopisto

Elokuva ja utopia: elokuvallisten tilojen estetiikka ja politiikka

 

PhD TIMOTHY RIGGS ǀ 32.000

University of Jyväskylä

A re-evaluation of Plato's conception of the role of philosophy in the lives of individuals, demonstrating that, for Plato, philosophy is essentially a communal activity

 

MSSc SUSANNE RITTER ǀ 14.000

Tampere University

Work on the dissertation titled "Fat Bodies, Gender, and Relationships of Power – A Cross-Cultural Comparison of Makeover TV Shows in Finland and the United States"

 

dosentti AAPO ROSELIUS ǀ 32.000

Helsingfors universitet

En biografi om K.-A. Fagerholms politiska liv

 

Filosofian tohtori PETRI PAJARI RÄSÄNEN ǀ 8.000

Helsingin yliopisto

Paul Celan: runous ja todistajuus. Opetusvierailu Yhdysvaltoihin syksyllä 2023 (Brown University) ja valmisteleva tutkimusjakso sekä julkaisujen viimeistely.

 

KTM EMMA SANDSTRÖM ǀ 28.000

Aalto-yliopisto

Dynamics and practices of inclusive innovation -An investigation of the emerging Femtech field

 

PhD PRAGHAJIEETHRAAJHEN SANTHANAGOPALAN ǀ 32.000

University of Jyväskylä

Postdoctoral research unlocking the potential for attention improvement with cardiorespiratory rhythm monitoring.

 

M.Sc (Nanobiophysics) MUTHUSAMY SARANYA ǀ 28.000

University of Oulu, Oulu

For doctoral dissertation dealing with carbon nanotube based responsive scaffold for cell modulation.

 

TM OLLI SAUKKO ǀ 14.000

Helsingin yliopisto

Väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattamiseksi: American Jewish Writers and the Culture Wars during the Obama Era

 

SIBELIUS-SAMFUNDET ǀ 12.000

Helsingfors universitet

För det fortsatta redaktionsarbetet med Jean Sibelius samlade verk vid Nationalbiblioteket

 

Filosofian maisteri ERIKA SININÄRHI ǀ 28.000

Helsingin yliopisto

Persoonallisuuspiirteiden ja stressireaktiivisuuden vaihtelu luonnonvaraisilla seepramangusteilla (Mungos mungo)

 

SOC&KOMS VÄNNER R.F. ǀ 15.000

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

För utarbetande av en historik för Svenska social- och kommunalhögskolan under åren 2022-2023. Historiken utarbetas av en historiker och utkommer i tryckt och digitalt format hösten 2023.

 

Juris magister/vicehäradshövding PANU STÅHLBERG ǀ 28.000

Helsingfors universitet

Doktorsavhandling: Styrelsemedlems oaktsamhet och skadeståndsansvar i stiftelse

 

MSc. in protein science and biotechnology IBRAHIM SULTAN ǀ 28.000

University of Helsinki

Molecular mechanisms of coronary vasculature development and relationship to physiological and pathological cardiac hypertrophy.

 

SUOMEN FILOSOFINEN YHDISTYS RY ǀ 2.000

Konferenssin "Perspectives on the History of Philosophy in Finland" järjestäminen Suomen Filosofisen Yhdistyksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

 

FM SALLI TALVI ǀ 14.000

Turun yliopisto

Embigiini-proteiini kantasolujen ja alkionkehityksen säätelijänä

 

Filosofian maisteri JOONAS TAMMELA ǀ 14.000

Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjatutkimuksen "Paikallispapisto kansan yhteiskunnallisen ajattelun muokkaajana Ruotsissa ja Suomessa noin 1790-1820" viimeistelyyn

 

MSc. Life Science Technologies ANA MARIA TRIANA HOYOS ǀ 28.000

Aalto University

The purpose is to complete the dissertation (final year) in the field of biomedical engineering and neuroscience and complex systems analysis. In particular to study the effects of daily environmental, physiological, and lifestyle factors on functional brain connectivity using fMRI and wearables.

 

Doctorate in Computer Science MUHAMMAD USMAN ǀ 16.000

University of Oulu

Postdoc research for detecting morphed passport photos

 

VTT MARJO UUTELA ǀ 32.000

Helsingin yliopisto

Apurahahakemus post doc -tutkimukselle: Historicity of Diplomacy: Makers of History in German and Finnish Foreign Policy 1989–1995

 

Taiteen maisteri PAULA HELLEVI VALKONEN  ǀ 9.000

Aalto-yliopisto

Towards Human-Centred eHealth Services for Older Adults. Understanding Needs and Patient Experiences. (Väitöskirjatyön viimeistely ja kansainvälinen yhteistyö)

 

Master MATHILDE VAN DEN BERG ǀ 28.000

University of Oulu

Final year of the PhD thesis on the archaeology, Traditional Knowledge, and osteological-hormonal interactions of reindeer castration and its role in the origins of reindeer domestication and transformations of human-reindeer relationships in Fennoscandia and beyond

 

FT EMMA VITIKAINEN ǀ 24.000

Helsingin Yliopisto

Stressiherkkyyden periytyvyys ja yhteydet persoonallisuuspiirteisiin luonnonvaraisessa nisäkäspopulaatiossa

 

Väitöskirjatutkija VESA VÄLIMÄKI ǀ 14.000

Tampereen yliopisto

Nuorten aikuisten sosiaalista marginalisaatiota työn ja koulutuksen ulkopuolella käsittelevän väitöskirjan loppuunsaattamiseksi

 

Doktorand ELISABETH WIDE  ǀ 28.000

Helsingfors universitet

Jag ansöker om stipendium för att avsluta min doktorsavhandling i sociologi ”Klass i arbete och social reproduktion. Migrerande vård- och hemarbete i det samtida Finland.” Jag forskar i privat anställt vård- och hemarbete som utförs av personer med migrantstatus.

 

Doctoral student TIANTIAN YANG ǀ 14.000

Jyväskylä University

Ph.D thesis on predictive coding in the auditory system

 

Filosofian maisteri JOHANNA YLIPORTIMO ǀ 28.000

Åbo Akademi

Resurssien mahdollistama vaihtelu hietatokon lisääntymisjärjestelmässä ja seksuaalivalinnassa

 

doctor degree XUKAI ZHANG ǀ 32.000

University of Jyväskylä

Loneliness is a growing concern across the world, with reports indicating an increase in the trend of loneliness.The proposed research aims to investigate the effects of loneliness on social interactions, particularly focusing on the behavioral and brain response during these interactions

 

Docent BERNT ÖSTERMAN ǀ 32.000

Helsingfors universitet

Fortsatt arbete på en biografi om filosofen Georg Henrik von Wright med arbetsrubriken "Allt som jag funnit har varit mitt eget".

 

Doctor of Science) KARHAN ÖZDENKCI  32.000

Åbo Akademi

The Power-Plant Emission Factors of Fuels for Environmental Assessment of Energy Production

Awarded grants outside of the annual call

From the Finnish Foundation's Post doc pool:

PhD, LAMPINEN JUSSI ǀ 47 000

University of Copenhagen

Restoration problematics and social acceptability of
urban grasslands - a case of Copenhagen, Denmark

 

PhD, TUOMOLA SALLA ǀ 53.800

University of Roskilde

ALTEA (Alternative right-wing news providers, news sites, and active users in the age of algorithms)

 

 

Research projects:

 

Centre for Coastal Ecosystem and Climate Research (COASTCLIM) ǀ 150.000

University of Helsinki & University of Stockholm

Evaluates the links between coastal biodiversity, carbon cycling, and climate feedbacks. The data will serve as a foundation of a new decision-support system to improve the use and management of coastal ecosystems with the potential for climate change mitigation.

 

Encounters between East and West in the Greek World ǀ 200.000

University of Helsinki

The project consists of the following four subprojects, their emphasis lying partly on history and partly on archaeology: 1) Imports and cultural influences in the sanctuary of Artemis Lykoatis of Arcadia, 2) Roman colonisation and cultural transfer in Epirus, 3) Transnational experiences during the Morean War, and 4) The picture of the “other” in nineteenth century travel literature.

 

Osynliga aktörer, obekanta nätverk. Litteratursociologiska studier av den svenska litteraturen i Finland 1830–2023 ǀ 600.000 (2024–2026)

University of Helsinki

Litteratursociologiskt forskningsprojekt som studerar tidigare obeaktade aktörer och nätverk inom den svenska litteraturen i Finland med hjälp av nya litteratursociologiska perspektiv och kvantitativa och kvalitativa metoder.

 

Other:

 

University of Helsinki fund for Ukrainian students ǀ 50.000

University of Helsinki

 

CMI Rauhanrahasto ǀ 25.000

CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation

 

 

In 2023 all grants awarded amounted to in total 2 548 092 euros.