Utlåtanden

Rekommendationer skall ges genom det elektroniska systemet för givande av utlåtanden. Utlåtande som skickas per post, e-post eller fax kommer inte att noteras. Utlåtanden kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att returneras.

Givande av utlåtande

Den som ger ett utlåtande bör registrera det i det elektroniska systemet på nätet. Utlåtande bör registreras under tiden 1 januari - 28 februari 2019.

Rekommendationer som givits elektroniskt behöver inte skickas per e-post. Den som ger ett utlåtande bör registrera sig i systemet. Du kan lägga till nya utlåtande, samt redigera och skriva ut i det tidigare utlåtandeända fram till 28 februari 2019.

Utlåtande kommer att behandlas konfidentiellt. Varken de som söker understöd eller övriga personer som ger utlåtande kommer att ha tillgång till era utlåtanden.

Logga in på det elektroniska systemet för givande av utlåtanden här