Ansökan

Ansökningstiden är mellan den 1 januari och den 28 februari 2019.

Ansökan uppgörs på en elektronisk blankett som hittas här. Ansökningssystemet är tillgängligt från och med början av januari.

Ansökan skapas i ansökningssystemet. Bilagorna skannas och fogas som pdf-filer till den elektroniska ansökningen. Endast första sidan av själva ansökningsblanketten skrivs ut, undertecknas och postas till stiftelsen (utan bilagor).

Endast ansökningar som insänts både elektroniskt via webbtjänsten och vars undertecknade ansökningsblankett sänts per post  före ansökningstiden utgått handläggs.

Anvisningar för ifyllande av blanketten:

Den utskrivna pappersversionen av ansökans första sida postas i ett exemplar efter att den elektroniska ansökan är färdig.

En meritförteckning samt en högst tre sidor lång forskningsplan ska bifogas skall fogas till den elektroniska ansökan. Bilagorna bör innehålla information om sökandens tidigare verksamhet, publikationsförteckning och budget för forskningsprojektet. Publikationer behöver inte bifogas.

Även då en arbetsgrupp söker understöd ska blanketten ifyllas i endast ett exemplar, men meritförteckning för alla medlemmar ska bifogas fogas elektroniskt. En kontaktperson för arbetsgruppen ska också anges.

Under punkten "Motivering för stipendieansökan" ska sökanden kort förklara målsättningen och metoderna för forskningen samt betydelsen av de förväntade resultaten och eventuella tillämpningsmöjligheter.

Ansökan bör insändas via webbtjänsten och dessutom postas den undertecknade första sidan av ansökan som skall vara stiftelsen till handa före ansökningstidens utgång den 28 februari 2018. Poststämpel per den sista ansökningsdagen räcker ej. Personer som ger utlåtande bör registrera utlåtandena elektroniskt.

Försenade ansökningar och utlåtanden handläggs ej.

Postadress: 

The Ella and Georg Ehrnrooth Foundation
Nordea Private Banking, Alexandersgatan 36 B
FI-00020 NORDEA
Finland

Om ni använder kurirtjänster kan ni istället använda postnumret FI-00100 Helsingfors.