ANSÖKNINGSTIDEN ÄR MELLAN DEN 1 JANUARI OCH DEN 28 FEBRUARI 2019.

Ella och Georg Ehnrooths stiftelse delar årligen ut stipendier för vetenskaplig forskning och litterär verksamhet. Läs mer genom att klicka på länkarna till vänster.