Kontakt

Styrelse

Professor Kristian Donner, ordförande
Bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, vice ordförande
Fil. dr. Elsa Fromond
Professor Henrik Meinander
VD Mikael Swanljung
Docent Johan Bärlund

Ombudsman

Jur.kand. Harri Ahlberg
Nordea Private Banking
00020 Nordea

E-post harri.ahlberg@nordea.com

Vänligen kontakta Katariina Sulander i ärenden berörande stipendier.
katariina.sulander@nordea.com

Dataskyddsbeskrivning

Adress

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea