Yleistä

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö perustettiin vuonna 1935 ja säätiö vietti 75-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2010. Toimintansa ajan säätiön tehtävänä on ollut edistää tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia tutkijoille ja kirjallisella alalla toimiville henkilöille sekä tieteellisille instituutioille ja laitoksille.

Säätiön pohjarahasto koostuu Ella ja Georg Ehrnroothin testamenttaamasta ja lahjoittamasta omaisuudesta. Säätiön toiminnan aikana tapahtuneen omaisuuden positiivisen arvonkehityksen ansiosta tämän pohjarahaston arvo on noussut huomattavasti. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Päämäärä

Säätiön tarkoituksena on alusta asti ollut suomalaisen tieteen ja kulttuurin tukeminen. Ella Ehrnroothin 26. lokakuuta 1935 päivätyn säädekirjan mukaan säätiön tarkoituksena on "edistää tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa ja tässä mielessä käytettävissä olevin varoin auttaa tiedemiehiä ja kirjallisella alalla toimivia henkilöitä tai tukea tieteellisiä instituutioita ja laitoksia". Säätiön toimintaperusteet ovat sen koko toiminnan aikana pysyneet samoina.

Tukea jaetaan ensisijaisesti Suomen kansalaisille tai Suomessa toimiville instituutioille ja laitoksille joko hallituksessa esitetyn ehdotuksen tai hallitukselle osoitetun hakemuksen pohjalta. Hallitus voi pyytää asiantuntijoilta lausuntoa tuen jakamisesta.

Lisätietoja apurahan hakemisesta saat täältä

Tausta

Varatuomari ja vuorineuvos Georg Ehrnrooth laati 7. toukokuuta 1935 määräyksen, jonka mukaan perustettaisiin itsenäinen säätiö. Vuorineuvoksetar Ella Ehrnrooth vahvisti 26. lokakuuta 1935 säädekirjan, mikä johti siihen, että 5. joulukuuta samana vuonna Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö saavutti juridisen aseman säätiönä.

Hallitus koostuu Ehrnroothin suvun jäsenistä sekä Helsingin yliopiston professoreista. Hallitustyötä on aina säätiön perustamisesta saakka leimannut jatkuvuus. Hyvä esimerkki tästä on se, että säätiöllä on ollut ainoastaan kuusi hallituksen puheenjohtajaa 75 toimintavuotensa aikana.   

Viimeisten vuosikymmenten aikana säätiö on saanut yhä merkittävämmän roolin tieteellisen tutkimuksen ja kirjallisen toiminnan rahoittajana. Toimintansa alussa säätiö jakoi vain muutamia apurahoja ja palkintoja, kun taas vuonna 2009 avustuksia jaettiin säätiön toimesta 133 henkilölle runsaan 1,6 miljoonan arvosta. Yli tuhat ihmistä on jo saanut apurahaa Ella ja Georg Ehrnroothin säätiöltä.

Säätiö alkoi 1990-luvun aikana suosia yhä voimakkaammin kirjallista ja kulttuurihistoriallista sekä biologista tutkimusta. Vastuu "kovien" luonnontieteiden parissa tehtävästä tutkimuksesta siirrettiin selvästi Magnus Ehrnroothin säätiölle. Tämän jaon sekä käytettävissä olevien varojen lisääntymisen ansiosta, säätiön merkitys suomalaiselle tutkimukselle erityisesti humanistisissa oppiaineissa, yhteiskuntatieteissä ja biologisissa tieteissä jatkaa kasvamistaan.

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö ei kuitenkaan ole ainoa Ehrnroothin suvun jäsenten perustama säätiö. Ella ja Georg Ehrnroothin säätiön lisäksi myös seuraavat säätiöt rahoittavat eri alojen tutkimusta ja toimintaa:

  • Magnus Ehrnroothin säätiö. Tukee tutkimusta matematiikan, fysiikan, tähtitieteen ja kemian saralla.
  • Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö. Tukee ensisijaisesti taloudellista tutkimusta.
  • Mary ja Georg Ehrnroothin säätiö. Tukee lääketieteellistä tutkimusta.

Ehrnroothien säätiöiden yhteinen arvo on tänä päivänä runsaat 100 miljoona euroa. Yhdessä nämä säätiöt mahdollistavat sen, että Suomen jo korkealuokkaisen tutkimustyön myönteinen kehitys voi jatkua.

Historiikki

Juhlistaakseen 75 toimintavuottaan Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö päätti dokumentoida toimintansa historiikin muodossa. Historiikin on kirjoittanut fil. toht. Peter Stadius ja se kattaa vuodet 1935−2010. Historiikki julkaistaan ruotsiksi ja suomeksi.

Historiikin nimi on "Tieteen ja kirjallisuuden puolesta" ja se sisältää monipuolista tietoa säätiöstä. Lukija voi mm. tutustua siihen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa säätiö perustettiin sekä siihen, mitä säätiö on merkinnyt suomalaiselle tieteelle ja kirjallisuudelle. Sen lisäksi lukija voi seurata säätiön positiivista kehitystä aina näihin päiviin saakka. Säätiön talouden positiivinen kehitys on antanut sille yhä tärkeämmän roolin suomalaisen tieteen rahoituksessa.

Mikäli olet kiinnostunut historiikista, voit tilata sen säätiön asiamieheltä, sebastian.lindberg@ellageorg.fi.