Tarkoitus ja jakoperusteet 

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti tohtoriksi väitelleille nuorille henkilöille. Apurahat ovat tieteellistä jatkotutkimusta ja kirjallista toimintaa varten ja niiden myöntäminen edellyttää vähintään osittaista virkavapaata. Apurahaa voidaan myöntää myös väitöskirjan loppuun saattamista varten säätiön tukemilla aloilla. Tällöin työnohjaajan kirjallinen suositus on toivottava. Apurahaa voidaan myöntää myös 2−3 vuodeksi. Hakuaika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 28. helmikuuta 2019 kello 16.

Kokovuotinen työskentelyapuraha on 26.000 euroa väitöskirjan tekijöille ja 31.000 euroa väitelleille tutkijoille.  

Apurahoja ei myönnetä niille aloille, jotka Magnus Ehrnroothin säätiö kattaa, eli matematiikan, fysiikan ja kemian aloille (mukaan luettuna biokemia ja lääketieteellinen kemia), eikä myöskään lääketieteen alalle. Avustuksia ei myönnetä laitehankintoihin, painamiskustannuksiin tai pelkkiin kongressimatkoihin.

Apurahaa hakiessa ja käytettäessä on noudatettava alla olevia ohjeita. Erityisesti pyydämme huomioimaan seuraavat yleiset periaatteet:

  • Tutkimuksen ajaksi on otettava virkavapaata (ainakin osittain).
  • Nuoret tutkijat ovat etusijalla.
  • Apurahaa jaetaan ensisijaisesti jo tohtoriksi väitelleille hakijoille.
  • Hakemukseen tulee liittää ilmoitus samaa tutkimusta varten muualta haetusta tai saadusta apurahasta.
  • Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä kongressi- matkoja tai laite- ja materiaalihankintoja varten.
  • Apurahaa myönnetään ainoastaan sellaisille hakijoille, jotka eivät saa "tutkijan palkkaa".