Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiölle vuoden kuluessa siitä kun apuraha on nostettu. Näin ollen sähköinen ohjelma on auki koko vuoden.

Selvitys tehdään sähköisen apurahaohjelman kautta, joka löytyy täältä.