Hakemus

Hakuaika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 28.2.2019.

Hakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy täältä. Hakulomake on käytössä tammikuun alusta lukien.

Hakemuslomake täytetään nettipalvelussa ja sen lisäksi hakemuksen kansilehti tulostetaan, allekirjoitetaan  ja postitetaan säätiölle. Kaikki muut liitteet liitetään ainoastaan sähköiseen hakemukseen tiedostoliitteinä. Vain itse hakemuslomake postitetaan. Liitteitä ei postiteta.

Ainoastaan ne hakemukset käsitellään, joiden hakemuslomake lähetetään sekä sähköisessä muodossa (nettipalvelun kautta) että allekirjoitettuna postitse ennen hakuajan päättymistä.

Hakulomakkeen täyttäminen:

Hakemuksen kansilehti lähetetään allekirjoitettuna yhtenä kappaleena sen jälkeen kun hakemuksen sähköinen versio on valmis.

Nettipalveluun liitetään  tiedostoliitteenä ansioluettelo sekä korkeintaan kolme sivua pitkä tutkimussuunnitelma. Liitteissä tulee olla tietoa hakijan aikaisemmasta toiminnasta, julkaisuluettelo ja tutkimushankkeen kustannusarvio. Julkaisuja ei tarvitse liittää.

Hakemuslomake tulee täyttää vain yhtenä kappaleena myös silloin, kun kyseessä on työryhmän apurahahakemus. Siihen liitetään  sähköisesti nettipalvelussa kaikkien jäsenten ansioluettelot. Hakemuksessa tulee myös mainita työryhmän yhteyshenkilö.

Kohdassa "perustelut apurahan saamiselle" hakijan tulee lyhyesti selvittää tutkimuksen tavoitteita ja menetelmiä sekä odotettavissa olevien tulosten merkitystä ja mahdollisia soveltamismahdollisuuksia.

Hakemus tulee lähettää nettipalvelun kautta sekä kansilehti postitse (ilman liitteitä) säätiölle ennen hakuajan päättymistä 28. helmikuuta. Hakuajan päättymispäivän postileima ei riitä. Lausunnot annetaan sähköisen suositusjärjestelmän kautta.

Myöhästyneitä hakemuksia ja lausuntoja ei oteta käsiteltäväksi.

Postiosoite:
The Ella and Georg Ehrnrooth Foundation
Nordea Private Banking, Aleksanterinkatu 36 B
FI-00020 NORDEA
Finland

Käyttäessänne kuriiripalveluita ja ulkomaisia pikaposteja voitte käyttää tarvittaessa postinumeron 00020 Nordea sijaan 00100 Helsinki.